2014-10-24

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodźcu

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodźcu
z dnia 23 października 2014r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Nowogrodźcupodaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

Okręg Nr 1

1.

TWARDOWSKA Magdalena Barbara, lat 39, zam. Czerna

 

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

KĘDZIA Mirosław Piotr, lat 47, zam. Czerna

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

Okręg Nr 2

 

1.

KOZIOŁ Artur, lat 44, zam. Gierałtów

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

CZERNIAK Kazimierz, lat 51, zam. Gierałtów

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

3.

KOWAL Piotr, lat 53, zam. Gierałtów

 

zgłoszony przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

4.

ANDRUCHÓW Maciej, lat 27, zam. Gierałtów

 

zgłoszony przez KWW REMIGIUSZA BOBER - lista nr 19

 

Okręg Nr 3

 

1.

FOLĘGA Brygida Beata, lat 44, zam. Godzieszów

 

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

PEŁKA Józef, lat 55, zam. Godzieszów

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

3.

PIETKUN Bogusława, lat 53, zam. Godzieszów

 

zgłoszona przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

Okręg Nr 4

 

1.

JASIŃSKA Ewelina, lat 29, zam. Gościszów

 

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

SIKORA Barbara, lat 35, zam. Gościszów

 

zgłoszona przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

Okręg Nr 5

 

1.

DUCH Krzysztof, lat 43, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

ŁANIOCHA Stanisław, lat 41, zam. Gościszów

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

3.

RAK Krzysztof, lat 44, zam. Gościszów

 

zgłoszony przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

Okręg Nr 6

 

1.

BURDYNA Roman, lat 41, zam. Milików

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

SZELECHOWICZ Antonina, lat 50, zam. Milików

 

zgłoszona przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

3.

JANECZKO Beata, lat 37, zam. Milików

 

zgłoszona przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

Okręg Nr 7

 

1.

MAZIARZ Sławomir, lat 40, zam. Zebrzydowa

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

SADOWSKI Krzysztof  Waldemar, lat 45, zam. Nowa Wieś

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

3.

SUDÓŁ Bożena, lat 57, zam. Nowa Wieś

 

zgłoszona przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

4.

BERLICKA Ewelina Elżbieta, lat 32, zam. Kierżno

 

zgłoszona przez KWW EWELINY BERLICKIEJ - lista nr 22

 

Okręg Nr 8

 

1.

BOCHENEK Aneta, lat 34, zam. Zebrzydowa

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

ZAREMBA Sebastian Krystian, lat 36, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

3.

ZDUNEK Dariusz, lat 34, zam. Zebrzydowa

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

4.

TUREK Jan, lat 60, zam. Zebrzydowa

 

zgłoszony przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

Okręg Nr 9

 

1.

KOPEĆ Józef, lat 67, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

KOSIOR Arkadiusz, lat 47, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

3.

KRAWCZYK Mateusz, lat 23, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

4.

BOBER Remigiusz Krzysztof, lat 41, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW REMIGIUSZA BOBER - lista nr 19

 

Okręg Nr 10

 

1.

BRZUCHOWSKI Mieczysław, lat 60, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

NOWAK Sebastian Waldemar, lat 36, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

3.

BOCHENEK Franciszek Wiesław, lat 44, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW PIOTRA NIERATKI - lista nr 16

 

4.

TOMCZUK Wilhelm Roman, lat 62, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

5.

KRUSZELNICKI Mirosław, lat 52, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

6.

GORCZYŃSKI Kazimierz, lat 67, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW NASZA RADA „N” - lista nr 20

 

Okręg Nr 11

 

1.

DRĄG Andrzej Mariusz, lat 45, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DRĄG - lista nr 15

 

2.

SKIERSINIS Stanisław, lat 64, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

3.

JAWORSKI Ryszard Józef, lat 56, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW RYSZARDA JAWORSKIEGO - lista nr 21

 

Okręg Nr 12

 

1.

ŚWIDER Joanna, lat 46, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

DUDA Henryk, lat 51, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

3.

IZYDORCZYK Dorota Kamilla, lat 50, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DRĄG - lista nr 15

 

4.

NIERATKA Piotr Dariusz, lat 39, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszony przez KWW PIOTRA NIERATKI - lista nr 16

 

5.

PILNA Henryka Pelagia, lat 69, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszona przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

6.

PŁACHCIŃSKA Danuta Anna, lat 52, zam. Nowogrodziec

 

zgłoszona przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

Okręg Nr 13

 

1.

STYPCZYC Sylwia Renata, lat 35, zam. Parzyce

 

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

KOPEĆ Bronisław Stanisław, lat 56, zam. Parzyce

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

3.

KIECENKA Katarzyna Elżbieta, lat 30, zam. Parzyce

 

zgłoszona przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

Okręg Nr 14

 

1.

KOZIOŁ Artur, lat 39, zam. Wykroty

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

FILISTYŃSKI Tomasz, lat 38, zam. Godzieszów

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

Okręg Nr 15

 

1.

KOWALEWSKA Edyta Izabela, lat 35, zam. Wykroty

 

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

2.

CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Waldemar, lat 57, zam. Wykroty

 

zgłoszony przez KWW ROBERTA RELICHA - lista nr 17

 

3.

WÓJTOWICZ Barbara, lat 42, zam. Wykroty

 

zgłoszona przez KWW PLATFORMA SAMORZĄDOWA PB - lista nr 18

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Nowogrodźcu

 

(-) Krystyna Komar

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się