2014-11-06

Informacja o osobach funkcyjnych w OKW

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Czernej
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Czernej nr 52

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Aleksandra Barbara Karasiewicz

Zebrzydowa

 

2

Bogusława Piechota

Zagajnik

Przewodnicząca

3

Marcin Mariusz Wróbel

Nowogrodziec

Zastępca Przewodniczącego

4

Teresa Buryła

Czerna

 

5

Lucyna Weronika Matkowska

Godzieszów

 

6

Patryk Szewczyk

Czerna

 

7

Anna Irena Mandziuk

Czerna

 

8

Andrzej Krzysztof  Zajączkowski

Zebrzydowa

 

9

Joanna  Mierzwa

Czerna

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Gierałtowie,
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gierałtowie nr 47

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Magdalena Szajwaj

Zebrzydowa

Przewodnicząca

2

Jarosław Paluch

Gierałtów

 

3

Jadwiga Jurewicz

Godzieszów

 

4

Patrycja Martyna Gorzel

Wykroty

 

5

Małgorzata Anna Blatkiewicz

Wykroty

 

6

Krzysztof Stanisław Harc

Gierałtów

 

7

Aneta Potoczna

Czerna

 

8

Andrzej Komar

Gierałtów

Zastępca Przewodniczącego

9

Zdzisław Józef Rendycz

Gierałtów

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Godzieszowie

z siedzibą w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Godzieszowie nr 96

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Kazimierz Górski

Nowogrodziec

Przewodniczący

2

Michał Krzysztof Jurewicz

Godzieszów

 

3

Mirosław Mielnik

Wykroty

 

4

Patryk Michał Hałka

Nowogrodziec

 

5

Małgorzata Igras

Wykroty

 

6

Anna Alicja Jaworska

Gierałtów

Zastępca Przewodniczącego

7

Katarzyna Anna Sobko

Wykroty

 

8

Franciszek Michał Zieliński

Gierałtów

 

9

Jan Smusz

Gościszów

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Gościszowie

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gościszowie nr 152

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Katarzyna Cieśla

Nowa Wieś

 

2

Kamila Jaworska

Gościszów

 

3

Mariola Krystyna Śnieżek

Zebrzydowa

 

4

Elżbieta Małgorzata Ostańska

Gościszów

 

5

Renata Igras

Wykroty

Zastępca Przewodniczącego

6

Cecylia Mozgwa

Czerna

Przewodnicząca

7

Joanna Katarzyna Socha

Gościszów

 

8

Małgorzata Potocka

Gościszów

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Milikowie

z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Milikowie nr 146

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Ludwik Gałka

Parzyce

 

2

Grażyna Anna Stefaniszyn

Nowogrodziec

 

3

Mirosław Leon Horodyski

Wykroty

Zastępca Przewodniczącego

4

Marek Piotr Kłosowski

Wykroty

 

5

Klaudia Ludziak

Gościszów

 

6

Łukasz Andrzej Zarembecki

Milików

 

7

Maria Mudrak

Nowogrodzie

Przewodnicząca

8

Marta Izabela Kiełbowicz

Milików

 

9

Katarzyna Matkowska

Gierałtów

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Nowej Wsi

z siedzibą w Zespole Szkół w Nowej Wsi nr 26 a

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

 

1

Maria Danuta Wojciechowska

Nowa Wieś

Przewodnicząca

2

Dawid Ziółkowski

Nowa Wieś

 

3

Barbara Micinowska

Wykroty

 

4

Maria Rudzik

Nowogrodziec

 

5

Bronisław Klecha

Zebrzydowa

 

6

Agnieszka Chryplewicz

Nowogrodziec

 

7

Stanisław Witowski

Nowa Wieś

Zastępca Przewodniczącego

8

Monika Anna Mrozik

Nowa Wieś

 

9

Jadwiga Izabela Wojciechowska

Nowa Wieś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Nowogrodźcu,
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 8

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Tomasz Smusz

Zebrzydowa

 

2

Agnieszka Elżbieta Herliczka

Nowogrodzie

 

3

Beata Elwira Szewczyk

Nowogrodziec

 

4

Ewelina Borucka

Nowogrodziec

 

5

Iwona Beata Klecha

Nowogrodziec

Zastępca Przewodniczącego

6

Lidia Urban

Nowogrodziec

 

7

Waldemar Jankowski

Czerna

 

8

Helena Drąg

Nowogrodziec

Przewodnicząca

9

Monika Rosińska

Nowogrodziec

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Nowogrodźcu,
z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu ul. Lubańska 42 a

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Kamil Jakub Szymula

Nowogrodziec

 

2

Łukasz Stanisław Klich

Nowogrodziec

 

3

Katarzyna Ewa Szwed

Nowogrodziec

Zastępca Przewodniczącego

4

Klaudia Patrycja Cierlik

Nowogrodziec

 

5

Michał Kruszelnicki

Nowogrodziec

 

6

Aurelia Gieryszowska

Nowogrodziec

 

7

Michał Hałka

Nowogrodziec

 

8

Łukasz Konrad Izydorczyk

Nowogrodziec

Przewodniczący

9

Bogumiła Agnieszka Rybicka

Włodzice Małe

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Parzycach
z siedzibą w budynku  nr 63 (były Ośrodek Kultury w Parzycach)

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Renata Gałka

Parzyce

 

2

Anita Wójtowicz

Wykroty

 

3

Hieronim Majowski

Wykroty

Zastępca Przewodniczącego

4

Marta Perewiazko

Zagajnik

 

5

Anna  Wołoszyn

Nowogrodziec

 

6

Krystyna Paulina Chlastawa

Wykroty

Przewodnicząca

7

Adrianna Karolina Trembacz

Nowogrodziec

 

8

Alicja Kusy

Parzyce

 

9

Anna Słoma

Parzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Wykrotach

z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Wykrotach ul. 22 Lipca 27

Lp.

,

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Bogdan Piestrzyński

Zebrzydowa

 

2

Kamila Wojciechowska

Wykroty

 

3

Jacek Majowski

Wykroty

 

4

Barbara Neścior

Wykroty

 

5

Michaela Anna Turbak

Nowogrodziec

 

6

Karol Gajewski

Wykroty

 

7

Krzysztof Mrozik

Milików

Zastępca Przewodniczącego

8

Grzegorz Edward Mazurkiewicz

Wykroty

Przewodniczący

9

Maciej Tomasz Felczyński

Nowogrodziec

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Zebrzydowej

z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Zebrzydowej nr 52

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Adam Karasiewicz

Zebrzydowa

 

2

Stanisław Fecyk

Zebrzydowa

Przewodniczący

3

Małgorzata Angelika Kuźnik

Wykroty

 

4

Beata Jolanta Kowalska

Parzyce

 

5

Alicja Rudzik

Nowogrodziec

 

6

Genowefa Kuduk

Zebrzydowa

 

7

Stanisław Janusz Słoma

Parzyce

 

8

Aneta Monika Kojder

Wykroty

Zastępca Przewodniczącego

9

Mirosława Zofia Kotwica

Zebrzydowa

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Nowogrodźcu

z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowogrodźcu ul. Cicha 4

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1

Anna Maria Tryniszewska

Nowogrodziec

 

2

Zofia Januszewska

Nowogrodziec

 

3

Marta Korotusz

Nowogrodziec

 

4

Marzena Katarzyna Radzińska

Nowogrodzie

Zastępca Przewodniczącego

5

Ewelina Martinowska

Nowogrodziec

Przewodnicząca

6

Tadeusz Łukaszuk

Nowogrodziec

 

7

Sandra Bochenek

Milików

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się